Široká škála sportovních povrchů

Každý sportovec, který se aktivně věnuje svému sportu jistě uzná, že kvalita povrchu hřiště je jeden z hlavních parametrů, který se také podílí na případném výkonu. Pokud vezmeme takové typické víceúčelové hřiště, kde je možno široké využití, je nezbytná pravidlená údržba povrchu. Společnost Goldenreturn nabízí realizaci sportovišť s různými druhy povrchů.

Základní sportovní povrchy:

Vhodným renovačním zákrokem pro stávající hřiště s asfaltovou plochou je její povrchová vysprávka. Na tu se pak aplikuje vícevrstvý stěrkový povrch. Renovací získá sportoviště výrazně na barevné atraktivitě, povrch  se zároveň vyrovná, zapraví se praskliny.

 sportovní povrchy

  • Tartan a jeho renovace

U sportovišť, která byla vybudována technologií kontinuální pokládky válcovaných gumogranulátových směsí, dochází v období kolem pěti až osmi let od realizace k postupnému uvolňování gumové drti, ztrátě barevnosti a nezřídka i ke vzniku trhlin v ploše sportoviště. Pokud je zde opravný, resp. renovační, zákrok proveden včas, lze povrchu vrátit jeho celistvost i barvu, a tím výrazně prodloužit jeho životnost bez nutnosti nové investice.

 sportovní povrchy

  • Regenerace fotbalových umělých trávníků

Umělý trávník si také zaslouží svoji péči, například hloubkové provzdušnění (dekomprese) spojené s napřímením vláken trávníku. Čistění trávníku s případnou výměnou vnitřního degradovaného vsypu. Doplnění materiálu vnitřního vsypu a jeho zakartáčování do řádné nivelety.

 sportovní povrchy